Algemene Informatie


Procedure voor klacht en tuchtrecht
Zoals aangegeven ben ik lid van de beroepsvereniging VBAG en val ik automatisch onder de klachtenprocedure via een klachtenfunctionaris bij Quasir. Deze voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort de Wkkgz.

Als je een klacht hebt over de behandeling, dan kun je dit altijd aan mij kenbaar maken. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je hulp inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, de Wkkgz. Voor meer informatie: Klachtenregeling VBAG.
Klik hier voor meer informatie